Cotele fixe a impozitului funciar pentru anul 2011

Conform deciziei Consiliului orăşenesc nr. 38/5 din 16 decembrie 2010, începînd cu 1 ianuarie 2011 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Edineţ următoarele cote fixe ale impozitilui funciar:

a) pentru terenurile cu destinaţie agricolă, altele decît destinate păşunelor şi fineţelor:

– care au indici cadastrali         1,5 lei pentru 1 grad-hectar

– care nu au indici cadastrali   110 lei pentru 1 hectar

b) impozitul funciar pentru suprafeţele ocupate de obiecte acvatice se stabileşte în mărime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

c) pentru terenurile din intravilanul din s. Alexandreni şi Gordineştii-Noi pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, locurile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lîngă casă dar distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri din extravilan) – 1 lei pentru 100 m2.

Pentru terenurile din intravilan destinate întreprinderilor agricole – 10 lei pentru 100 m2.

d) terenurile distruse în urma activităţii de producere, carierile – 350 lei pentru 1 ha.