Cotele Fixe A Impozitului Funciar Pentru Anul 2015

a) pentru terenurile cu destinaţie agricolă

–   care au indici cadastrali  –  1,5 lei pentru 1 grad-hectar

–  care nu au indici cadastrali  –  110 lei pentru 1 hectar

–  pentru păşuni  –  27,5 lei pentru un ha

b) impozitul funciar pentru suprafeţele ocupate de obiecte acvatice se stabileşte în mărime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

c) pentru terenurile din intravilanul din s. Alexandreni şi Gordineştii-Noi pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, locurile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lîngă casă dar distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri din extravilan) – 1 lei pentru 100 mp, în oraşul Edineţ – 4 lei pentru 10o mp.

Pentru terenurile din intravilan destinate întreprinderilor agricole – 10 lei pentru 100 mp.

d) pămînturile distruse în urma activităţii de producere, cerierile – 350 lei pentru 1 ha.