Cotele Fixe Ale Impozitului Funciar Şi Imobil, A Plăţilor De Arendă A Terenurilor Cu Destinaţie Agricolă, Neagricolă Şi Resurselor Naturale Pentru Anul 2018

Începând cu data de 1 ianuarie 2018 pe teritoriul oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote fixe a impozitului funciar şi imobil, plăţi de arendă a terenurilor, inclusiv:

impozite_2018