Cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pentru anul 2021

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, în baza Deciziei Consiliului municipal Edineţ nr. 11/7 din 17 decembruie 2020, pe teritoriul municipiului Edineţ se stabilesc următoarele cote fixe ale impozitului funciar şi imobiliar, plăţi de arendă a terenurilor, inclusiv:

I. Cotele fixe a impozitului funciar

    a) pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi păşuni:

– care au indici cadastrali        – 1,5 lei pentru 1 grad-hectar

– care nu au indici cadastrali   – 110 lei pentru 1 hectar

– pentru păşuni 27,5 lei pentru un 1 ha.

    b) impozitul funciar pentru suprafeţele ocupate de obiecte acvatice se stabileşte în mărime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

    c) pentru terenurile din intravilanul s. Alexăndreni şi s. Gordineştii-Noi pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, locurile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lângă casă dar distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri din intravilan) – 1 lei pentru 100 m2, în or. Edineţ – 4 lei pentru 100 m2.

Pentru terenurile din intravilan destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de organul cadastral – 10 lei pentru 100 m2.

   d) terenurile din extravilan distruse în urma activităţii de producere, carierile neevaluate de organul cadastral – 350 lei pentru 1 ha.

II. Cotele fixe ale impozitului pe bunurile imobiliare.

   a) cota fixă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din aria Primăriei Edineţ, pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, se stabileşte în mărime de 0,15 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

   b) pentru alte bunuri imobiliare, cu excepţia bunurilor cu destinaţie locativă, garajelor şi terenurilor pe care acestea sunt amplasate, loturilor întovărăşirilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, cota de impozitare se stabileşte în mărime de 0,3 % din baza impozabilă (valoarea estimată) și 0,3 % din valoarea contabila a bunurilor imobiliare din categoriile menţionate dar neevaluate a bunurilor imobiliare.

  c) cota concretă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare (art. 280 (1) (a1)).

                                    III. Plata de arendă a terenurilor

         În conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor” se stabileşte plata pentru arenda terenurilor agricole, neagricole şi a resurselor naturale în mărime de 5 % faţă de preţul normativ al pământului.

Descarcă Decizia nr. 11/7 din 17 decembrie 2020