Cotele fixe ale taxelor locale pentru anul 2021

Conform deciziei Consiliului municipal Edineţ nr. 11/6 din 17 decembrie 2020, începînd cu 1 ianuarie 2021 se pun în aplicare pe teritoriul Municipiului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

Cotele fixe ale taxelor locale, ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2021

Nr.  Baza impozabilă a obiectului impuneriiMărimea taxei  
A Cota taxei se stabileste anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi.   Notă: Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti, ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”şi Asociaţiile Obşteşti.  180,00 lei
B                              Cota taxei se stabilește anual pentru 1  m 2 de suprața afeţei (feţelor) dispozitivului publicitar: pînă la 1 m2de la 1,1 m2 – 5 m2de 5,1 m2  – 10 m2mai mult de 10 m2Publicitatea amplasată pe clădiri private   Notă: Se scutesc pe perioada amplăsării publicităţii sociale de provenenţă naţională subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitarii doar la decizia comisiei pe probleme economico-financiare şi comerţ.  
Notă: Nu se scutesc de această taxă subiecţii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenenţă străină doar la decizia comisiei pe probleme economico-financiare şi comerţ. Notă: Pentru dispozitivele publicitarea, care dispun de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar a calcula în mărime de 100% pe o faţă de dispozitiv publicitar şi 50% pe faţa verso, faţa de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţă.
  a) 800,00 lei b) 700,00 lei c) 600,00 lei d) 500,00 lei e)  200,00 lei
CCota  taxei se stabilește în % din venitul de la  vînzările produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală.             0,2 %
DCota taxei se stabileste anual in lei conform suprafetei ocupate de unitatea de comert sau conform servicii definite codului CAEM corespunzător activităţilor expuse în anexa nr.1 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010.     Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei)   Cotele taxei pentru unităţile de prestări de servicii (lei)   Notă: Pentru poziţiile incluse în tabelul 1.1 si tabelul 1.2 taxa se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului Edineţ:           Notă: Taxele indicate în punctele 1- 31 se folosesc fară aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii.
Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale                                         
– suprafaţa pînă la                 0,5 ha      
– suprafaţa de    la           0,5 – 1 ha                                                                                                                                                                                        
–  suprafaţa de    la                 1-2 ha      
2.    Comercializarea unităţilor de transport                                                                                                                                                                       
3.   Comercializarea angro:           
a) materiale de construcţie                                                                                                                                                                                             
b) băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, mărfuri umanitare                                                                                                                                   
c) produse alimentare, mărfuri industriale, cosmetice, cutii din carton, lăzi din lemn, produse agricole, cereale                                                                                                  
4. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie                                                                                                                                         
5. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijuterii                                                                                                                                               
6.  Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere   corporală (vicee).
7. Comerţ cu amănuntul piese auto        
–    cu suptafaţa pînă la 20m2                                                                                                                                                                                   
–    cu suptafaţa de la 21m2 – 40m
2        
–    cu suptafaţa mai mare de 80 m2                                                                                                                                        
8. Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02.2000:
* reparaţia autovechicolelor în dependenţă de numărul de suspendatore – auto:           
– pentru 1 suspendator auto                                                                                                                                                                             
– pentru 2 suspendatore  auto                                                                                                  
– pentru 3 suspendatore  auto şi mai multe                                                                                                                                           
* pentru spălătorie auto în dependenţă de numărul de boxuri        
– pentru 1 box                                                                                              
– pentri 2 boxuri                                                                                         
– pentru 3 boxuri şi mai multe                                                               
* repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea  părţilor şi accesorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Complexe comerciale, supermarchete                                                                                                                                                                                    
10. Restaurante                                                           
– de la 50-100 locuri             
– mai mult de 100 locuri                                                                                                                                                                                   
11. Bar, bufet, bodegă, pizzerie
– până la 30 locuri
– mai mult de 30 locuri                                                                                                                                                                                       
12.    Farmacie veterinară                                                                                                                                                                                            
13.    Farmacie                                                                                                                                                                                                                       
Notă: Farmaciile care dispun de secţie de producere se scutesc în mărime de 50% de taxa locală.  
14.    Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport                                                                                                
15.    Comerţ cu amănuntul a berei.                                                                                                                                                                         
16.    Comerţ angro şi cu amănuntul a produselor petroliere, îmbutilierea cu gaz lichifiat                                                                                   
17.    Comerţ cu amănuntul  a utilajului fost în folosinţă                                                                                                                                        
18.    Comerţ cu amănuntul a aparatelor de casă                                                                                                                                                    
19.    Fertilizanţelor şi a produselor de uz fitosanitar, mijloace de protecţie a plantelor                                                                                       
20.    Stabilirea mizelor sportive                                                                                                                                                                            
21.    Comerţ cu biciclete, scutere, minitractoare            
22.    Comercialiazarea programelor computerizate   
23.    Comerţ cu arme şi muniţii civile                                                                                                                                                                      
24.    Servicii de colectarea a fierului uzat                                                                                                                                                             
25.    Servicii a agenţiilor de vînzări, arendă şi schimbări a imobilelor                                                                                                                    
26.    Comercializarea cu amănuntul frigidere, maşini de spălat, aragaz, aspiratoare, televizoare, utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, cumpatatoare şi alte mijl. tehnice.      
27.    Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor (servicii de turism)                                                                                                                
28.   Comerţ cu amănuntul a mobilei, uşilor şi ferestrelor
29. Servicii de colectare a deşeurilor nepericuloase
30. Servicii stomatologice, taxa pentru un fotoliu
31. Taxa pentru unităţile de producer a energiei eoliene
            Tabelul 1.1   Tabelul 1.2                                                                                            Zona      I    –     1,5                                                                                                Zona     II    –     1,3                                                                                                Zona   III     –     1,0                                                                                                Zona   IV     –     0,5      2500  lei  3000  lei  3500  lei 12000 lei   16000  lei 13000  lei    9000  lei     9000  lei     9000  lei     1000  lei               3000 lei       5000 lei       7000 lei     10000 lei          4000 lei   6000 lei    7000 lei          4500 lei     6500 lei       7500 lei     2500 lei  15000 lei     10000 lei    15000 lei          5000 lei        6000 lei           6500  lei    10000 lei         5500 lei     4000 lei        30000 lei          3500 lei     4500 lei   11000 lei      10000 lei         4000 lei      6000 lei          4000 lei     20000 lei       6000 lei         7000 lei           1500 lei     9000 lei     1000 lei     1000 lei     5000 lei
E  Cota taxei se stabilește pentru fiecare m2 de suprafață a piețelor   a) piața de realizare a mărfurilor industriale, produselor alimentare, agricole, lactate, din carne b) piața auto c) piața de comercializare a animalelor       a) 18,00 lei b)   6,00 lei c)   3,00 lei
FCota taxei se stabilește în % din  veniturile de cazare      8 %
GCota taxei se stabilește lunar pentru fiecare unitate de transport în funcție de nr . de locuri   a) autoturizme cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv (taxi) b) autoturizme cu capacitatea de pînă la 9-16 locuri inclusiv (rute orășenești)    a) 60,00 lei b) 1000,00 lei
H  Cota taxei se stabileşte pentru 1 m2 de suprafața a parcării.       10,00 lei  
ICota taxei se stabileste în % din venitul de la vînzările biletelor de odihnă       1,5 %  
JCota taxei se stabileste lunar conform  numărului de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.   Notă: se scutesc copii pînă la 7 ani, invalizii de gr. I şi veteranii de la cel dea doilea razboi mondial.          2,00 lei        

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei)

Tabelul 1.1

                                  Tipul mărfurilor comercializateSuprafaţa ocupată de unitatea comercială
 pînă la 20m2de la 20.1 m2 – 80 m2de la 80.1m2 – 150 m2de la 150.1m2 – 200 m2Mai mare de 200 m2
Comercializarea produselor alimentare cu băuturi alcoolice şi produselor din tutun.    _______5000550060006500
Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări ale articolelor meşteşugareşti de artă populară, ziare şi reviste600900100012001500
Comercializarea mărfurilor industriale, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă12001600180020002000
Comercializarea telefoanelor mobile şi accesorii, focuri de artificii40005000540058006000
Comerţ cu mărfuri a industriei chimice de uz casnic, aparate electrocasnice, articole de dispozitive medicale, covoare şi altele22003000340040004400
Terasă comerţ cu bere şi produse din tutun    2000240030004000
Terasă comerţ fără bere şi produse din tutun40060080010001200
Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare şi mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie.12001600180020002000
Cafenele la locul de muncă8001200160018002400
Optica15002500  3000   35004000
Comercializarea inventarului agricol, seminţelor, produselor alimentare fără băuturi alcoolice şi produse din tutun.15003000330036003900
Realizarea biletelor de loterie1200012000120001200012000
Comercializarea florilor  vii39005700 570057005700
Comerţ articole din tutun37504800585060006000
Aparat automat pentru vînzări.1000________________________________

Cotele taxei pentru unităţile de prestări de servicii (lei)

Tabelul 1.2

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii 12001800240030003600
Serviciile băii, saună_______12001350 15001650
Desfacerea alimentelor gata preparate12001500225030003000
Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale (mobilă şi altele)6001000200030003000
Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (calculatoare)15002400300045004500
Alte activităţi de servicii individuale (cusătorii)9001500300045004500
Activităţi foto şi video30003500400045005000
Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive (fitnes şi alte tipuri de secreţii de sport)12001500225030003000
Servicii de închiriere a maşinilor de birou şi tehnicii de calcul (săli de internet)10001500200025003000
Actvităţi de secretariat şi traducere10001500200025003000
Aparate pentru prestarea serviciile „jocuri pentru copii”1000______________________________

Descarcă Decizia nr. 11/6 din 17 decembrie 2021