Cotele fixe ale taxelor locale pentru anul 2022

Conform deciziei Consiliului municipal Edineţ nr. 7/4 din 13 octombrie 2021, începînd cu 1 ianuarie 2022 se pun în aplicare pe teritoriul Municipiului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

Nr.Denumirea taxeiCod ECOBaza impozabilă a obiectului impuneriiMărimea taxei
ATaxă pentru amenajarea teritoriului114412Cota taxei se stabileste anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi.

Notă: Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti, ÎM „Clubul de Fotbal Edineţ”şi Asociaţiile Obşteşti.
180 lei
BTaxă pentru dispozitivele publicitare114415Cota taxei se stabilește anual pentru 1 m2 de suprața a feţei (feţelor) dispozitivului publicitar:
a) pînă la 1 m2
b) de la 1,1 m2 – 5 m2
c) de 5,1 m2 – 10 m2
d) mai mult de 10 m2
e) Publicitatea amplasată pe clădiri private

Notă: Se scutesc pe perioada amplăsării publicităţii sociale de provenenţă naţională subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitarii doar la decizia comisiei pe probleme economico-financiare şi comerţ.
Notă: Nu se scutesc de această taxă subiecţii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenenţă străină doar la decizia comisiei pe probleme economico-financiare şi comerţ.
Notă: Pentru dispozitivele publicitarea, care dispun de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar a calcula în mărime de 100% pe o faţă de dispozitiv publicitar şi 50% pe faţa verso, faţa de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţă.


a) 850 lei
b) 750 lei
c) 650 lei
d) 550 lei
e) 300 lei
CTaxă de aplicare a simbolicii locale114423Cota taxei se stabilește în % din venitul de la vînzările produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală. 0,2%
DTaxă pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii114418Cota taxei se stabileşte anual în lei conform suprafeţei ocupate de unitatea de comerţ sau conform servicii definite codului CAEM corespunzător activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23.09.2010.
Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei) Tabelul 1.1
Cotele taxei pentru unităţile de prestări de servicii (lei) Tabelul 1.2
Notă: Pentru poziţiile incluse în tabelul 1.1 si tabelul 1.2 taxa se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului Edineţ: Zona I – 1,5
Zona II – 1,3
Zona III – 1,0
Zona IV – 0,5
Notă: Taxele indicate în punctele 1- 29 se folosesc fară aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele unităţilor comerciale şi/sau prestări servicii.
1. Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale
suprafaţa pînă la 0,5 ha
suprafaţa de la 0,5 – 1 ha
suprafaţa de la 1-2 ha

2500 lei
3000 lei
3500 lei
2. Comercializarea unităţilor de transport12000 lei
3. Comercializarea angro:
a) materiale de construcţie
b) băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, mărfuri umanitare
c) produse alimentare, mărfuri industriale, cosmetice, cutii din carton, lăzi din lemn, produse agricole, cereale

16000 lei
13000 lei
9000 lei
4. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie9000 lei
5. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijuterii9000 lei
6. Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire socială secţiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere corporală (vicee).1000 lei
7. Comerţ cu amănuntul piese auto
– cu suptafaţa pînă la 20m2
– cu suptafaţa de la 21m2 – 40m2
– cu suptafaţa de la 41 m2 – 80m2
– cu suptafaţa mai mare de 80 m2

3000 lei
5000 lei
7000 lei
10000 lei
8. Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02.2000:
*reparaţia autovechicolelor în dependenţă de numărul de suspendatore – auto:
– pentru 1 suspendator auto
– pentru 2 suspendatore auto
– pentru 3 suspendatore auto şi mai multe

*pentru spălătorie auto în dependenţă de numărul de boxuri
– pentru 1 box
– pentri 2 boxuri
– pentru 3 boxuri şi mai multe

*repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea părţilor şi accesorilor

4000 lei
6000 lei
7000 lei


4500 lei
6500 lei
7500 lei

2500 lei
9. Complexe comerciale, supermarchete15000 lei
10. Restaurante
– de la 50-100 locuri
– mai mult de 100 locuri

10000 lei
15000 lei
11. Bar, bufet, bodegă, pizzerie
– până la 30 locuri
– mai mult de 30 locuri

5000 lei
6000 lei
12. Farmacie veterinară6500 lei
13. Farmacie
Notă: Farmaciile care dispun de secţie de producere se scutesc în mărime de 50% de taxa locală.
10000 lei
14. Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport5500 lei
15. Comerţ cu amănuntul a berei.4000 lei
16. Comerţ angro şi cu amănuntul a produselor petroliere, îmbutilierea cu gaz lichifiat30000 lei
17. Comerţ cu amănuntul a utilajului fost în folosinţă3500 lei
18. Comerţ cu amănuntul a aparatelor de casă4500 lei
19. Fertilizanţelor şi a produselor de uz fitosanitar, mijloace de protecţie a plantelor11000 lei
20. Stabilirea mizelor sportive10000 lei
21. Comerţ cu biciclete, scutere, minitractoare4000 lei
22. Comercialiazarea programelor computerizate6000 lei
23. Comerţ cu arme şi muniţii civile4000 lei
24. Servicii de colectarea a fierului uzat20000 lei
25. Servicii a agenţiilor de vînzări, arendă şi schimbări a imobilelor6000 lei
26. Comercializarea cu amănuntul frigidere, maşini de spălat, aragaz, aspiratoare, televizoare, utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, cumpatatoare şi alte mijl. tehnice.7000 lei
27. Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor (servicii de turism)1500 lei
28. Comerţ cu amănuntul a mobilei, uşilor şi ferestrelor9000 lei
29. Servicii de colectare a deşeurilor nepericuloase1000 lei
ETaxa de piața114411Cota taxei se stabilește pentru fiecare m2 de suprafață a piețelor
a) piața de realizare a mărfurilor industriale, produselor alimentare, agricole, lactate, din carne
b) piața auto
c) piața de comercializare a animalelor

a) 18 lei

b) 6 lei
c) 3 lei
FTaxă pentru cazare114421Cota taxei se stabilește în % din veniturile de cazare7,5%
GTaxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul orașului114413Cota taxei se stabilește lunar pentru fiecare unitate de transport în funcție de nr. de locuri
a) autoturizme cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv (taxi)
b) autoturizme cu capacitatea de pînă la 9-16 locuri inclusiv (rute orășenești)


a) 60 lei
b)1000 lei
HTaxă pentru parcare114416Cota taxei se stabileşte pentru 1 m2 de suprafața a parcării.10 lei
ITaxă balneară114422Cota taxei se stabileste în % din venitul de la vînzările biletelor de odihnă1,5 %
JTaxă pentru salubrizare114426Cota taxei se stabileste lunar conform numărului de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.
Notă: se scutesc copii pînă la 7 ani, invalizii de gr. I şi veteranii de la cel dea doilea razboi mondial.
2 lei

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei) /// Tabelul 1.1

                                  Tipul mărfurilor comercializateSuprafaţa ocupată de unitatea comercială
 pînă la 20m2de la 20.1 m2 – 80 m2de la 80.1m2 – 150 m2de la 150.1m2 – 200 m2Mai mare de 200 m2
Comercializarea produselor alimentare cu băuturi alcoolice şi produselor din tutun.    _______5000550060006500
Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări ale articolelor meşteşugareşti de artă populară, ziare şi reviste600900100012001500
Comercializarea mărfurilor industriale, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă12001600180020002000
Comercializarea telefoanelor mobile şi accesorii, focuri de artificii40005000540058006000
Comerţ cu mărfuri a industriei chimice de uz casnic, aparate electrocasnice, articole de dispozitive medicale, covoare şi altele22003000340040004400
Terasă comerţ cu bere şi produse din tutun    2000240030004000
Terasă comerţ fără bere şi produse din tutun40060080010001200
Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare şi mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie.12001600180020002000
Cafenele la locul de muncă8001200160018002400
Optica15002500  3000   35004000
Comercializarea inventarului agricol, seminţelor, produselor alimentare fără băuturi alcoolice şi produse din tutun.15003000330036003900
Realizarea biletelor de loterie1200012000120001200012000
Comercializarea florilor  vii39005700 570057005700
Comerţ articole din tutun37504800585060006000
Aparat automat pentru vînzări.1000________________________________

Cotele taxei pentru unităţile de prestări de servicii (lei) /// Tabelul 1.2

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii 12001800240030003600
Serviciile băii, saună_______12001350 15001650
Desfacerea alimentelor gata preparate12001500225030003000
Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale (mobilă şi altele)6001000200030003000
Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul (calculatoare)15002400300045004500
Alte activităţi de servicii individuale (cusătorii)9001500300045004500
Activităţi foto şi video30003500400045005000
Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive (fitnes şi alte tipuri de secreţii de sport)12001500225030003000
Servicii de închiriere a maşinilor de birou şi tehnicii de calcul (săli de internet)10001500200025003000
Actvităţi de secretariat şi traducere10001500200025003000
Aparate pentru prestarea serviciile „jocuri pentru copii”1000______________________________

Descarcă Decizia nr. 7/4 din 13 octombrie 2021 Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru anul 2022