Cotele taxelor locale pentru anul 2011

Conform deciziei Consiliului orăşenesc nr. 38/4 din 16 decembrie 2010, începînd cu 1 ianuarie 2011 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

a) Pentru amenajarea teritoriului în mărime 80 lei pe an. Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti.

b) Taxa anuală de amplasare a unui pănou de publicitate exterioară se atabileşte pentru 1 m2 de suprafaţa publicitară, după cum urmează:

panou publicitar:

–        cu suprafaţa pînă la 1 m2 500 lei

–        cu suprafaţa de la 1,1-5 m2 400 lei

–        cu suprafaţa de la 5,1-10 m2 300 lei

–        cu suprafaţa mai mult de 10 m2 200 lei

Notă : Pentru panourile de reclamă care dispun de suprafaţă publicitară pe ambele părţi, taxa de plasare a publicităţii se va calcula în mărime de 100% – pe o parte şi 50% pe partea verso faţă de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţa.

Publicitatea amplasată pe clădiri şi nalte construcţii aflate în proprietate privată – 100 lei pentru 1 m2.

Taxa de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace, cu excepţia amplasării publicităţii exterioare se stabileşte în mărime de 5 % faţă de venituri din vînzări ale serviciilor.

c) Mărimea taxei pentru dreptul de a folosi simbolică locală se stabileşte în mărime de 0,1% faţă de baza impozabilă.

d) pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială

De la 1.01.2011 pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, conform tabelei:

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul (lei)

Tipul mărfurilor desfăcute

Suprafaţa ocupată de unitatea comercială

pînă la 20 m2 de la 20.1 m2 – 80 m2 de la 80.1 m2 – 150 m2 de la 150.1 m2 – 200 m2 Mai mare de 200 m2
Comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi produselor din tutun magazine staţionare, gherete

2400

2400 2400 2400

2400

Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări a articolelor meşteşugareşti de artă populară

300

500 600 700

800

Comercializarea mărfurilor industriale, produselor alimentare fără băuturi alcoolice şi produse din tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă, telefoane mobile

500

700 800 900

1000

Comercializarea mărfurilor de uz casnic :
– mărfuri a industriei chimice de uz casnic,aparate electrocasnice şi altele

1000

1400 1600 1800

2000

Terasă /sezonier calcul pe 6 luni aprilie-septembrie/:
– comerţ cu bere şi produse din tutun

800 1000 1200

2400

– comerţ fără bere şi produse din tutun

200

300 400 500

600

Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare

600

800 900 1000

1000

Cafenele la locul de muncă

400

600 800 900

1200

Comerţul mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie, mărfuri umanitare

500

700 800 900

1000

Farmacia-Optica

700

1000 1700 2400

2400

Comercializarea inventarului agricol,seminţelor şi a mijloacelor de producţie a plantelor

500

1000 1100 1200

1300

Realizarea biletelor de loterie

2400

2400 2400 2400

2400

Comercializarea florilor  vii

1800

2400 2400 2400

2400

Cotele taxei pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii

800

1200 1600 2000

2400

Serviciile băii

700 800 900

1000

Notă . Mărirea taxei se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului :

Zona      I    –     1,5

Zona     II    –     1,3

Zona   III     –     1,0

1. Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale

Suprafaţa pînă la 0,5 ha                       1800  lei

Suprafaţa de    la 0,5 – 1 ha                 2000 lei

Suprafaţa de    la 1-2 ha                        2400 lei

2.  Comercializarea unităţilor de transport                5400 lei

3. Comercializarea angro :

a) materiale de construcţie, băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, petroliere, înbutilierea cu gaz natural,mărfuri umanitare 5400 lei

b) produse alimentare, mărfuri industriale,cosmetice,cutii din carton,lăzi din lemn 3600 lei

4. Înbutilierea cu oxiden  1800 lei

5. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie,frigidere,maşini de spălat, aragaz, aspiratoare,televizoare,utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, piese  auto, cumpatatoare şi alte mijloace tehnice 5400lei

6. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijutării  3600 lei

7. Taxa de amplasare a unităţilor de comerţ amplasate pe teritoriul pieţelor Primăriei  oraşului Edineţ (gheretă, chiosc,tejghea), care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător în rezultatul modificărilor şi completărilor a Legii Republicii Moldova nr. 93-XIV din 15.07.1998 (Legea nr. 208-XVI din 7 iulie 2006) de la 11.08.2006, şi 1.01.2008, inclusiv :

–    Aparate electronice şi electrocasnice cu termenul de garanţie stabilit de legislaţia în vigoare,mărfuri supuse accizelor,materiale de construcţie, mobilă,produse alimentare, articole de uz casnic (cu excepţia săpunului de toate tipurile,detergenţii,chibrituri,mărfuri din chimia casnică), producţie agricolă şi produse citrice  500 lei

–   mărfuri de uz casnic – săpun de toate tipurile, detergenţi, chibrituri, mărfuri din chimia casnică,rechizite de birou,şcolare şi cărţi 300 lei

8. Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire socială secţiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere corporală (vicee) 1000 lei

9. Taxa de prestări de servicii de deservire socială conform secţiunei 0 clasa 92.71 a clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri 22500 lei

10. Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor  conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 cu excepţia – repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea părţilor şi accesorilor 5400 lei

–     repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea părţilor şi accesorilor 1500 lei

11. Complexe comerciale 5400 lei

12. Restaurante                                                

de la 50-100 locuri      4500 lei

mai mult de 100 locuri   5400 lei

13. bar, bufet, bodegă, pizzerie

pînă la 30 locuri     3600 lei

mai mult de 30 locuri   4000 lei

14.    Comerţul mobilei       5400 lei

15.    Farmacie, farmacie veterinară       5400 lei

16.    Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport       3600 lei

17.    Comerţ cu amănuntul a berei.     2000 lei

Notă : Taxele indicate în punctele 1-17 se folosesc pentru fiecare unitate comercială şi/sau de prestări de servicii fără aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele punctului comercial sau prestări de servicii.

e) Cota taxei de piaţa se stabileşte începînd cu 1.01.2009 în mărime de 20% faţă de venitul din vănzări ale serviciilor de piaţă prestate de administatorul pieţei, pavilionului la acordarea de locuri pentru comerţ.

f) Cota taxei pentru cazare se stabileşte în mărime de 5% faţă de baza impozabilă.

g) Cota taxei se stabileşte pentru fiecare unitate de transport inclusiv cu numărul de locuri:

Pînă la 8 locuri                   500 lei

Dela 9-16 locuri                 1000 lei

Dela 17-24 locuri               1500 lei

Mai multe locuri de 24        1700lei

h) Cota taxei pentru parcare se stabileşte în mărime de 10% faţă de baza impozabilă. Se scutesc de achitarea taxei pentru parcare persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autorizme cu dirijare manuală.

i) Cota taxei balneară se stabileşte în mărime de 1% faţă de venitul din vînzari ale biletelor de odihnă.