Cotele Taxelor Locale Pentru Anul 2013

Conform deciziei Consiliului orăşenesc nr. 17/6 din 4 martie 2013, începînd cu 1 ianuarie 2013 se pun în aplicare pe teritoriul oraşului Edineţ următoarele cote fixe ale taxelor locale:

a) pentru amenajarea teritoriului în mărime 120 lei pe an.

Se scutesc de taxa de amenajare a teritoriului gospodăriile ţărăneşti, ÎM „Clubul de fotbal Edineţ”, OO „Demos”

b) de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).

Taxa anuală de amplasare a unui publicităţi exterioară se atabileşte pentru 1 mp de supraţaţa publicitară, după cum urmează:

panou publicitar:

–        cu suprafaţa pînă la 1 mp  –  600 lei

–        cu suprafaţa de la 1,1-5 mp  –  500 lei

–        cu suprafaţa de la 5,1-10 mp  –  400 lei

–        cu suprafaţa mai mult de 10 mp  –  300 lei

Se scutesc pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenienţă naţională subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.

Nu se scutesc de această taxă subiecţii impunerii taxei pentru dispozitivele publicitare pe perioada amplasării publicităţii sociale de provenienţă străină.

Notă : Pentru panourile de reclamă care dispun de suprafaţă publicitară pe ambele părţi, taxa de plasare a publicităţii a calcula în mărime de 100% – pe o parte şi 50% pe partea verso faţă de cea stabilită, pentru fiecare suprafaţa.

Publicitatea amplasată pe clădiri şi alte construcţii aflate în proprietate privată – 100 lei pentru 1 mp.

c) de aplicare a simbolicii locale

Mărimea taxei pentru dreptul de a folosi simbolica locală se stabileşte în mărime de 0,1% faţă de baza impozabilă.

d) pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială

De la 1.01.2013 pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, conform tabelei:

Cotele taxei pentru unităţile ce comercializează cu amănuntul(lei)

Tipul mărfurilor desfăcute

Suprafaţa ocupată de unitatea comercială
pînă la 20mp de la 20.1 mp

– 80 mp

de la 80.1mp

– 150 mp

de la 150.1mp

– 200 mp

Mai mare de

200 mp

Comercializarea produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi produselor din tutun magazine staţionare, gherete 2400 2400 2400 2400 2400
Comercializarea produselor de panificare, rechizitelor de birou, сărţi, expoziţii, vînzări a articolelor meşteşugareşti de artă populară 300 500 600 700 800
Comercializarea mărfurilor industriale, produselor alimentare fără băuturi alcoolice  şi produse din tutun, îmbrăcăminte, încălţăminte, lengerie, veselă, 500 700 800 900 1000
Telefoane mobile şi accesorii 2000 2500 2700 2900 3000
Comercializarea mărfurilor de uz casnic :
– mărfuri a industriei chimice de uz casnic,aparate electrocasnice şi altele 1000 1400 1600 1800 2000
Terasă /sezonier calcul pe 6 luni aprilie-septembrie/:
– comerţ cu bere şi produse din tutun 1000 1200 1500 2000
– comerţ fără bere şi produse din tutun 200 300 400 500 600
Comerţul cu amănuntul a mărfurilor umanitare 600 800 900 1000 1000
Cafenele la locul de muncă 400 600 800 900 1200
Comerţul mărfurilor de uz casnic procurate de la populaţie, mărfuri umanitare 500 700 800 900 1000
Farmacia-Optica 1200 1500 2000 2400 2400
Realizarea biletelor de loterie 2400 2400 2400 2400 2400
Comercializarea florilor  vii 2400 3600 3600 3600 3600

Cotele taxei pentru unităţile de prestări servicii de deservire socială

Servicii de frezerie şi cosmetice, vopsirea blănurilor şi a lînii 800 1200 1600 2000 2400
Serviciile băii 700 800 900 1000

Notă: Mărirea taxei se majorează în dependenţa de coeficientul teritorial pentru amplasarea unităţilor comerciale în zona oraşului :

Zona      I    –     1,5

Zona     II    –     1,3

Zona    III    –    1,0

  1. Cote de taxe pentru pieţe, pavilioane şi hală ca unităţi comerciale

Suprafaţa pînă la 0,5 ha  –  1800  lei

Suprafaţa de la 0,5 – 1 ha  –  2000 lei

Suprafaţa de la 1-2 ha  –  2400 lei

2.   Comercializarea unităţilor de transport  –  5400 lei

3   Comercializarea angro :

a). materiale de construcţie, băuturi alcoolice, bere, produse din tutun, mărfuri umanitare – 8000 lei

b). produse alimentare, mărfuri industriale, cosmetice, cutii din carton, lăzi din lemn  –  5000 lei

4. Înbutelierea cu oxigen  –  3500 lei

5. Comercializarea cu amănuntul a materialelor de construcţie,frigidere,maşini de spălat, aragaz, aspiratoare, televizoare, utilaj pentru încălzirea autonomă, utilaj frigorific şi sanitar, cumpatatoare şi alte mijloace tehnice  –  5400 lei

6. Comercializarea articolelor cu pietre scumpe şi bijuterii  –  5000 lei

7.  Taxa de amplasare a unităţilor de prestări de servicii de deservire socială secţiunea 0 clasa 93 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi de întreţinere corporală (vecee)  –  1000 lei

8.  Comerţ cu amănuntul piese auto

– cu suprafaţa pînă la 20 mp  –  2400 lei

– cu suprafaţa de 21 m.p. –  40 mp  –  3600 lei

– cu suprafaţa de 41 m.p . –  80 mp  –  5000 lei

– cu suprafaţa mai mare de 80 mp  –  8000 lei

9.    Taxa de prestări de servicii de deservire socială conform secţiunei 0 clasa 92.71 a clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000 – activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri

– amplasate în zona I a oraşului  –  50000 lei

– amplasate în zona II a oraşului  –  30000 lei

– amplasate în zona III a oraşului  –  20000 lei

10.    Taxa pentru întreţinerea (inclusiv spălătorii) şi repararea autovehiculelor  conform secţiunii Q grupa 50,2 din clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei din 9.02. 2000

– reparaţia autovechicolelor în dependenţă de numărul de suspendatore -auto

– pentru un suspendator – auto  –  3600 lei

– pentru 2 suspendatore-auto  –  5400 lei

– pentru 3 suspendatore-auto şi mai multe  –  6500 lei

– pentru spălătorie auto în dependenţă   de  numărul de boxuri

– pentru 1 box  –  3600 lei

– pentru 2 boxuri  –  5400 lei

– pentru 3 boxuri  şi mai multe  –  6500 lei

– repararea anvelopelor, instalarea şi schimbarea lor, remorcarea şi instalarea părţilor şi accesorilor  –  2000 lei

11.   Complexe comerciale  –  8000 lei

12.   Restaurante

de la 50-100 locuri  –  5400 lei

mai mult de 100 locuri  –  7000 lei

13.  Bar, bufet, bodegă, pizerie

pînă la 30 locuri  –  3600 lei

mai mult de 30 locuri  –  4500 lei

14. Comerţul mobilei  –  5400 lei

15.Farmacie  –  8000 lei

Farmaciile amplasate pe teritoriul instituţiilor medicale se scutesc în mărime de 50 % de taxa de amplasare

16.    Farmacie veterinară  –  5400 lei

17.    Comerţul cu amănuntul a vopselei şi uleiurilor pentru unităţile de transport  –  4500 lei

18.    Comerţ cu amănuntul a berei  –  3600 lei

19.    Comerţ angro şi cu amănuntul a produselor petroliere, îmbutilierea cu gaz lichifiat  –  10000 lei

20.    Comerţ cu amănuntul a  utilajului tehnic fost în folosinţă  –  2400 lei

21.    Comerţ cu amănuntul a aparatelor de casă  –  3600 lei

22.    Comerţ cu amănuntul  a seminţelor, fertilizanţelor şi a produselor de uz fitosanitar  –  5000 lei

Notă: Taxele indicate în punctele 1-22 se folosesc fără aplicarea coeficientului teritorial şi nu depind de suprafeţele unităţilor comerciale şi/sau prestări de servicii (cu  excepţia taxelor indicate în punctul 8,9).

e) de piaţă

Cota taxei de piaţa se stabileşte începînd cu 1.01.2012 în mărime de 20% faţă de venitul din vănzări ale serviciilor de piaţă prestate de administatorul pieţei, pavilionului la acordarea de locuri pentru comerţ.

f) pentru cazare

Cota taxei pentru cazare se stabileşte în mărime de 5% faţă de baza impozabilă.

g)pentru prestarea serviciilor auto de călători pe teritoriul primăriei oraşului Edineţ

Cota taxei se stabileşte pentru fiecare unitate de transport inclusiv cu numărul de locuri:

Pînă la 8 locuri  –  80 lei

De la 9-16 locuri  –  1000 lei

h) pentru parcare

Cota taxei pentru parcare se stabileşte în mărime de 3 lei faţă de baza impozabilă. Se scutesc de achitarea taxei pentru parcare persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autorizme cu dirijare manuală.

i) taxa balneară

Cota taxei balneară se stabileşte în mărime de 1% faţă de venitul din vînzari ale biletelor de odihnă.