De la bătrîni adunate

„DE LA BĂTRÎNI ADUNATE” – sub acest generic a fost petrecută sărbătoarea bunicilor în Casa de Creaţie a Copiilor Edineţ. Avînd ca mottou cuvintele marelui poet M.Eminescu „Ţara este rodul muncii unor zeci de generaţii şi aparţine altor zeci de generaţii care vor veni”,copii CCC împreună cu colectivul pedagogic şi-au pus drept scop de a păstra şi de a reconstitui ceia ce are mai scump poporul nostru: tradiţiile şi folclorul moldovenesc.

Pentru realizarea acestui obiectiv CCC la etapa actuală se află în implimentarea proiectului „Cu cît cîntăm- cu atît sîntem”. Proiectul finanţat de fondul Naţional Endowment for Democracy în cadrul proiectului „Creşterea nivelului de profesionalism al societăţii civile din Republica Moldova”, realizat de către CDEE (Varşovia) şi ONG „Moştenitorii (Bălţi)”constă în confecţionarea a 20 de costume naţionale specifice portului zonei de Nord. Vestimentaţia, după părerea colectivului pedagogic a CCC şi a membrilor ONG- lui „Cratos” este principala verigă  spre realizarea obiectivului pus.

Fiind o sărbătoare a mai multor generaţii, împreună cu copiii au cîntat buneii şi părinţii. Cîntece vechi, din copilăria lor, dar care mai sînt actuale şi acum, iată cu ce i-au bucurat buneii pe nepoţeii săi. În schimb au primit diplome, flori şi aplauze. Ansamblul folcloric „Muguraşii”, condus de Popov A. au interpretat un buchet de cîntece populare adunate din bătrîni. Cîntece vechi, care au dăinuit peste vremuri şi datorită acestor copiii vor fi păstrate pentru următoarele generaţii.

Sărbătoarea a continuat cu cîntecele vesele a Ansamblului de estradă, condus de Vasilcan E. şi Ansamblul Vocal- Instrumental,condus de Albin V., ce veneau să proslăvească Măria sa „Părintele”şi ”Scumpii bunei”. Creativitatea copiilor a fost demonstrată şi prin dansurile Ansamblului de dans „Graţia” condus de Ceropita D. şi Ceropita T. Cuvintele frumoase de felicitare şi mulţumire a copiilor de la  Teatrul folcloric,condus de Cucu L. au finisat sărbătoarea.

Membrii ONG-lui Cratos aduce mulţumire părinţilor,precum şi Primăriei or.Edineţ pentru ajutor şi susţinere financiară în  implimentarea  proiectului „Cu cît sîntem-cu atît sîntem”.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_zz_lUoYhyc[/youtube]